۱۳۹۲/۷/۲۴

زدست محبوبزدست محبوب - شجریان - دانلود

زدست محبوب - سراج - دانلود

زدست محبوب - همایون - دانلود

زدست محبوب - نرگس فیض - دانلودشعر و آهنگ : تصنیف قدیمی

دستگاه ماهور
ز دست محبوب ندانم چون کنم

وز هجر رویش دیده جیحون کنم

یارم چو شمع محفل است

دیدن رویش مشکل است
 

سرو مرا پا در گل است

وان خط و خالش مایل است

یار من، دلدار من، کمتر تو جفا کن

یادی آخر تو ز ما کن

رفتم بر آن ماهرو

با او نشستم روبرو

گفتم سخنها مو به مو

یار من، دلدار من، کمتر تو جفا کن

یادی آخر تو ز ما کن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

دیدگاه شما در باره این ترانه